Bilder

Vi tittar på varandra och undrar hur siffrorna fungerar. Jag visar dig och du visar mig. Världen kan förstås på olika sätt. När du ritar en rektangel så får jag veta att det är ingen rektangel det är en dörr. Snabbt ritar du två större rektanglar, fönster. Strimmorna ovanför är ett tak. Vad blir det, frågar du. Ett hus, svarar jag. Rätt. Där såg jag världen genom dig.